Lyckas online

Webbstrategi

Lyckas online

Med en välplanerad webbstrategi ökar utsikterna för att lyckas med företagets mål och visioner. 

En välplanerad webbstrategi för att lyckas online

Lyckas online

Att fånga en kunds intresse är bara första steget. Det andra är att kommunicera till kunden att just din produkt eller tjänst är precis vad de behöver – så att kunden väljer just dig. Med en webbstrategi kartlägger vi var och hur ditt företag ska synas, vilken målgrupp du vill nå och hur du vill presentera ditt företag online.

Att utforma en webbstrategi innebär att välja vad man ska göra och att välja bort vad man inte ska göra. Med en tydlig webbstrategi sparar vi både tid och resurser. När vi vet vem vi designar för och vad du vill uppnå med din hemsida så tar vi hand om de digitala delarna. 

Därför är det viktigt med en webbstrategi

Webben idag handlar om så mycket mer än att bara finnas online. Ett företag måste sticka ut ur mängden, en hemsida måste vara uppdaterad, användarvänlig, mobilanpassad och enkel att hitta, både för kunder och sökmotorer. Dessutom måste hemsidans innehåll vara anpassat efter företagets målgrupp och besökare.

För att lyckas online är det därför viktigt med en tydlig plan för vad man vill uppnå med sin hemsida. Det finns många övergivna hemsidor som inte uppdateras, inte har några besökare och som kostat företaget mer än vad den har varit till nytta. Det vill vi undvika. Med en tydlig webbstrategi sparar vi både tid och resurser eftersom vi kan göra rätt från början. 

Webbstrategi i olika steg

1. Vi börjar med att definiera var företaget befinner sig idag; med målgrupps-analys, utvärdering av vilka behov du har online samt hur du ligger till i jämförelse med dina konkurrenter.

2. Sedan sätter vi upp tydliga mål för företagets framtidsvisioner och kartlägger vad du vill uppnå med den nya hemsidan, samt i vilka kanaler du vill synas.

3. Till sist fastställer vi vilka åtgärder som krävs för att lyfta verksamheten från nuläget till framtidsvisionen och hur hemsidan ska underhållas i framtiden.

Underhåll och uppdatera din hemsida

Att underhålla och uppdatera sin webbplats är a och o. En välplanerad webbstrategi tar även hänsyn till administrativa och organisatoriska aspekter inom företaget. Du kan uppdatera hemsidan själv eller anlita oss för underhåll och drift. Det viktigaste är att att hemsidans är uppdaterad och kommer till nytta för både kunder och företaget.

Vi hjälper dig hela vägen

Allt innehåll spelar roll 

En genomtänkt och användarvänlig design ger en personlig känsla som fångar dina besökares uppmärksamhet. 

Med välformulerad och personlig content sticker du ut ur mängden och dina produkter och tjänster förknippas med just ditt företag.

Foton och rörlig media skapar en personlig profil som passar din målgrupp och gör att dina besökare kommer ihåg dig.